Avís Legal - Text informatiu legal

El web de DP Grup té com a finalitat facilitar el coneixement dels serveis que presta al públic en general. DP Grup es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web.

DP Grup no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l’accés al seu web, l'ús que es faci de la informació que conté o de l’accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

DP Grup no es responsabilitza de la informació ni de les dades que apareixen en aquestes planes enllaçades.

Propietat intel·lectual de la web: Consultors De Miguel, Font, Matés, S.L.P., amb CIF B-55109151 i domicili C/ Pau Casals, 2 - 17100 La Bisbal d'Empordà - Girona (Spain) - Telèfon (+34) 972 64 25 11.
Dades Registrals: Registre Mercantil de Girona, Volum 2834, Llibre 0, Foli 71, Secció 8ª, Full GI-51759

Confidencialitat de les dades: DP Grup es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants i complir amb tots els requisits legals en vigor. D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i disposicions complementàries, DP Grup es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En conseqüència: les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l’usuari empleni. No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris. No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit. Vostè té dret a obtenir la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un correu electrònic.

 

Vols que et truquem?

Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tú per oferir-te el millor preu per a la teva assegurança